آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ و تعاریف موجود در آن – یاسا

۳- دو پرچم قرمز رنگ به ابعاد لااقل یک متر حساس چوب پرچم. توان ترمز دستی بایستی به قدری باشد که بتواند به تنهایی در سرعت گام انسانی (پنج km در ساعت) سوای توشه و مسافر در مرحله آسفالته و مستقیم حداکثر پس از طی یک متر فاصله وسیلهی نقلیه را تماماً از حرکت گشوده دارد. 12. خودروی ون باربری: وسیله نقلیه موتوری باری میباشد که اتاق راننده و اتاق توشه به رخ دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و جمع وزن وسیله نقلیه و گنجایش حمل بار آن از ۳/۵ تن تا کمتر از ۵ بدن است. ۴- دو چراغ کوچک اساسی نور رنگ زرد یا این که سپید بر روی گلگیر طرفین که خیرهکننده نباشد. ۳- دو چراغ رانندگی مازاد اساسی نور سفید در جلو (چراغ کمکی) که ارتفاع آن نباید از یک متر و نیم بیشتر و از چهل سانتیمتر نمونه سوال آئین نامه سال 1399 کاهش باشد. ۵- چراغهای ریز مازاد در جلو حساس نور سفید یا زرد و در عقب با نور قرمز‌رنگ که هنگام استفاده بایستی مرتباً واضح و خاموش شده و از فاصلهی ۱۵۰ متری چشم شوند. هر وسیلهی نقلیهی موتوری می بایست مجهز به دو جور ترمز پایی و دستی مجزا از نیز اهمیت قدرتهای مذکور در ماده ۵۷ باشد که هر یک به تنهایی بتواند آن را از حرکت باز دارد. طریق ساختمان همین ترمز بایستی طوری باشد که در شکل قطع ناگهانی وسیله اتصال یدک، ترمز خویش به خویش گرفته شود و یدک را متوقف نماید. این امتحان نمره منفی ندارد و آزمون به رخ زماندار است. برداشتن کل یا بخشی از این دستگاه ممنوع است. در کل مورد ها مذکور می بایست نورتابها تماما قابل رؤیت بوده و شیشههای آن‌ها حساس ترازو و خصوصیاتی باشد که موقع شب در درمقابل نور چراغهای وسایل نقلیه دیگر از فاصله ۱۵۰ متری کاملا مشهود گردد. کل اتومبیلها و یدککشها و تراکتورهای بارکش و گونه های یدکها که در جادههای عمومی عبور می‌کنند می بایست کلیدی دو شیشه نور تاب (رفلکتور) به رنگ قرمز یا شبرنگ در طرفین نصیب عقب خویش باشند. ۱- دو عدد نورافکن در طرفین حساس اجازهی منحصربه‌فرد شهربانی مشروط بر همین که در شهرها و جادههای عمومی آیتم استفاده قرار نگیرد. به هر مدل وسیلهی نقلیهی موتوری که بوسیله شهربانی اعلام خواهد شد باید تاخوگراف (ثبت کننده سرعت) نصب شود. کلیهی وسایل نقلیهی موتوری باید مجهز به بوق یا این که وسیلهی خبرها صوتی دیگری باشند که تولید صدای غیر معمولی و ناهنجار ننماید و صدا از فاصله هفتاد نمونه سوال های آئین نامه رانندگی اساس سوم متری شنیده شود. کلیهی وسایل نقلیهی موتوری بایستی با آیینههایی در باطن باشند به نحوی که راننده بتواند به وسیلهی آنها لااقل تا مسافت هفتاد متری پشت سر خویش را ببیند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *