تکمیل پروژه های نیمه تمام گردشگری مطالبه مردم شهرستان خلخال است – خبرگزاری مهر

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین نمایشگاههایی، تقویت و گسترش صنعت گردشگری و تأثیرگذاری آن در اقتصاد کلان میهن و ارتقا اشتغال در میهن است. در ادامه هم بهناز بسکی، رئیس شورای سیاستگذاری اولیه کنفرانس همین نمایشگاه گردشگری تندرست و فضای سبز گردی اظهار کرد: ما براین یقین هستیم که گردهمایی و هماندیشی ظرفیتهای پزشکی، سلامت، فضای سبز گردی و دوستداران محفظه زیست به جهت فعالین حوزه گردشگری سلامت، میتواند انگیزه به اندازه برای حضور در کنفرانس نمایشگاه دکتر معالج بسکی و آشنایی پتانسیلهای موجود برای بازار مخاطبین مهیا کند. وی اظهار داشت: کشور‌ایران جايگاه ۴۶ عالم در زمینه گردشگری تندرست هست و گردشگری درمانی سالانه ۳ تا ۵ هزار دلار ارز آوری به مملکت دارد. وی تصریح کرد: اول کنفرانس در بین المللی گردشگری سالم دکتر بسکی که مهمترین رویداد در راستا گردشگری تندرست و طبیعت گردی هست ۲۴ تا ۲۷ خرداد ماه در استان گلستان برگزار می شود. در ادامه این جلوس کرد بهزاد شجاعی دبیر اجرایی اول کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سالم و درختان گردی، هم گفت: برپایی نمایشگاهها به ویژه در سطح ها منطقهای و بینالمللی از جنبههای مختلف در زمینه گردشگری سلامت موجبات پویایی اقتصاد ساکن را مهیا میسازد که از گزاره آن امداد به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز نگهداری و ارتقاء سطح اشتغال ملی است. وی درباره رده کشور ایران در گردشگری سالم در جهان گفت: بر مبنا گزارش سال 2020، ایران از میان 110 کشور، رتبه 46 را در گردشگری سالم کسب کرده است. ترجمان در جواب به سؤال تسنیم مبنی بر تأثیر کرونا بر گردشگری تندرست در ایران تصریح کرد: نوشته ای در سال 2020 منتشر شده که عنوان کرده 73 % افت در گردشگری در جهان به عامل کرونا حادثه افتاده است، در آسیا سهم افت اکثر بوده چون یک عدد از قطبهای گردشگری سلامت عالم میباشد و همین مقدار در آسیا 79 % بوده است. مدیر اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در ادامه حساس بیان اینکه همهگیری ویروس کرونا آسیبهای زیادی در حوزه گردشگری سالم به مرزو بوم وارد کرد، گفت: به طور کلی ۷۳ درصد افت در گردشگری تندرست طی ۲ سال آخر از شیوع کرونا در عالم اتفاق به زمین خورد و سهم کشورهای آسیایی که از قطب های گردشگری سلامت هستند، بیشتر بوده است. اگر 200 هزار گردشگر درمانی وارد مرزو بوم شوند یک میلیارد دلار ارزآوری به جهت مرز و بوم خواهد داشت. وی درباره ارزآوری گردشگری تندرست تصریح کرد: یک توریست بی آلایش غیردرمانی میانگین 840 دلار در کشورهزینه می‌کند البته یک توریست درمانی در میان 3000 تا 5000 دلار ارز آوری به جهت مرز و بوم دارد. مرز و بوم ما هم در حدود 70 درصد کاهش گردشگری تندرست در مدت زمان شیوع کرونا را تجربه کرده گردشگری ژئومورفولوژی است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.