خانه – كفش تابا

همانگونه كه مطلع هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب منجر به پیدایش مشکلاتي مي شود که گاه به شکل هميشگي و ثابت در فرد باقي مي ماند. تحقيق حاضر مطالعه اي به خواسته بررسي تاثير پاشنه کفش بر روي قابليت انعطاف و تغيير صورت مچ پاو پاي زنان شاغل مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي متعدد بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت پهناور پا و آن گاه مقايسه پاشنه هاي مختلف کفشهاي گزینه به کار گیری حیاتی يکديگر مي باشد.روش بررسي: شیوه مطالعه بصورت تجربي و تعداد تمام نمونه ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آن ها زنان مشغول به کار داراي 20-35 سال سن بوده و دست کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک مدل پاشنه استفاده مي کردند و در ارتفاع روز اکثرا بصورت ايستاده يا در حال راه رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري دیتا ها بدين ترتيب بوده که ابتدا اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و نوع کفش مورد به کارگیری در پرسشنامه ثبت شده و بعد از آن اساسی بازدید و معاينه عارضه ها و ضايعات مختلف زانو، مچ پا و پاي افراد مورد بررسي قرار گرفته و در مرحله آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا کلیدی استعمال از گونيامتر میزان گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که استعمال از کفشهايي اساسی پاشنه هاي متعدد در محل کار تغيير محسوسي بر روي اکثر دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي افراد ندارد ولي به کارگیری از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه درون مچ پا و خم کردن انگشت بزرگ پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. از اقامت غيرقانوني ميترسيدم و به همين دليل در مدت يك سال چندينبار به آن كشور مسافرت كردم و خوش شانس بودم كه هر بار پیروز شدم ويزاي توريستي دريافت كنم. سوابق اقامت غيرقانوني در گذرنامهام، جاي خویش را به مهر منحصر اداره مهاجرت ژاپن براي ويزاي سه ساله داد. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من هم راضي بودم. بهطور جدي از من خواست كه از ژاپن بیرون نشوم زیرا شرايط بهگونهاي شده بود كه احتمال ورود مجدد بسيار ضعيف کفش اسپرت مردانه در تبریز بود. بماه ميگه تو در نيا من در ميام ! تجزيه و تحليل آماري دامنه حرکتي کلیدی به کارگیری از امتحان مقايسه زوجها و مقايسه ميانگين دامنه حرکتي در سه گونه پاشنه کفش از طريق مجذور کاي و آناليز واريانس يک طرفه نشان دهنده اين مطلب بوده است که کفش تخت صاف داراي عوارض بيشتري برروي زانو، مچ پا و پاي زنان شاغل بوده است. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه کفش اسپرت پسرانه نوزادی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.