خرید سولفات پتاسیم کشاورزی و صنعتی با بهترین قیمت – شرکت بیسموت

بهترین زمان مصرف کود سولفات پتاسیم در درختان میوه سپس از گلدهی و در زمان رشد میوه میباشد. کمتر عنصر پتاسیم در گیاهان و درختان در شروع باعث بروز علامت های ظاهری و علامتها قابل دیدن نیست، اما در در آغاز فقط کمتر در مقدار رشد و نمو و عملکرد وجود خواهد داشت که به آن گرسنگی مخفی نیز گفته میگردد و تا هنگامی که کاهش عنصر پتاسیم مضاعف نباشد، حتی تا پایان فصل پرورش و نمو نیز آرم های ظاهری پیدایش نمی کند البته ناچیز شدن عملکرد و پرورش در همین مواقع صد در صد خواهد بود. شاخص رویش مجدد (درصد زندهمانی) بوتههایی که برگ جدید تولید کردند پس از اتمام تیمارهای تنش شوری در یک دورة سههفتهای بررسی، اهمیت شمارش گزینش شدند (Ahmed et al., 2015). بوتههای فارغ از تیمار سدیم کلرید و پتاسیم سولفات، شاهد در لحاظ گرفته شدند. پتاسیم یک عنصر نسبتاً زیاد در پوسته زمین میباشد و ساخت کود پتاس (مانند پتاسیم هیدروکسید) در هر مجموعه کشورها مسکونی شکل می دهد. سولفات پتاسیم یک مبداء پتاسیم است که در آب و اسید حل می‌گردد و برای مورد ها سازگار اهمیت سولفات ها است. قوطیهای حاوی قطعات برگ بهمدت 15 دقیقه در دمای 121 درجة سانتیگراد اتوکلاو (مدل 75 لیتری، شرکت ریحان طب، ایران) شدند. منیزیم: نتیجه ها نشان دادند کمترین غلظت منیزیم برگ (62/0 درصد) در هردو مقدار تیمار پتاسیم سولفات در شوری صفر میلیمولار مشاهده شد. محصولاتی که حساسیت کمتری دارند، در صورت عده شدن کلرید از آب آبیاری، ممکن است به سولفات پتاسیم به جهت رشد بهینه نیاز داشته باشند. به نظر می رسد بضاعت پتاسیم در تنظیم اسمزی بهویژه در شرایط شوری، ضمن تسهیل جذب آب و املاح (Ahmed et al., 2015) کمتر اثرها شوری را در صفات مورفومتری منجر شده است. دارای همین وجود اخیراً ثابت شده است که می اقتدار سولفات پتاسیم را از بقیه مواد معدنی مانند کاینیت و شونیت که در رتبه اولیه نمک های منیزیم میباشند اما مقداری سولفات پتاسیم دارند ، استخراج کرد. در قرن 17 آن را arcanuni یا این که sal duplicatum نامیدند، زیرا ترکیبی از نمک اسید حساس نمک قلیایی بود. در عوض به طور طبیعی اهمیت نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید ادغام می شود (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید). غلظت پرولین در تاکهای تیمارشده اصلی پتاسیم سولفات به مقدار چشمگیری ارتقاء یافت (شکل 2- C). در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت سولفات پتاسیم هلندی.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *