فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

بر بر روی دربِ حرفه کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه تأمین گردد می بایست منفذی روی درب روزنه دسترسی فن کویل تولید کرد که هوای فضای محیط به وسیله دستگاه فن کویل مکش شود دریچه دسترسی حرفه کویل شیاردارو بهاین مراد روی درب دریچه دسترسی رشته کویل ( روزنه پایین حرفه کویل ) شیارهای موازی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی به رخ پرسی و فابریک ساخت میشود و بهاین برهان بهاین جور دریچه دسترسی رشته کویل، دریچه دسترسی حرفه کویل شیاردار گفته میگردد. رنگ الکترواستاتیک این قابلیت را داراست تا طبق لحاظ کارفرما و متناسب حساس گوشه و کنار محل کارگزاشتن انتخاب گردد. به این ترتیب آب سرد ورودی هیچ گاه دارای آب گرم محل ورود ترکیب نمیشود. دو لوله آب سرد و گرم را به همین کویل میرسانند و دو لوله هم آب سرد و گرم را از همین کویلها رجوع و برگشت میدهند. درحالت پاره بارازآنجا که مقاومت لولهها کم شده هست (خارج شدن کویلها از مدار)، میزان جریان حیاتی آب عبوری ازسیستم می تواند حتی افزایش یابد. یک منش فرار از همین وضعیت استعمال از المان الکتریکی اضافی در فن کویل است. شیر طوری ساخته شده میباشد که نصیب گرم شیربه تدریج از موقعیت به طور کامل گشوده به وضعیت کاملا بسته تغییر تحول حالت میدهد. همین دریچه فن کویل بصورت وزنه ای(بذار-بردار) گشوده و بسته می شود و کادر بصورت تمام از بدنه درب مجزاست. ترموستات اتاق از طرز آکوستاتی که دمای آب داخل لوله را اندازه می‌گیرد متوجه همین تغییر تحول وضعیت سیستم مرکزی می گردد و شرایط خود را از تابستانی به زمستانی تغییر میدهد. به جهت تهیه دما از کویل استفاده میشود. در شرایطی‌که همه واحدهای رشته کویل نیاز به سرمایش یا این که گرمایش داشته باشند، آب سرد و گرم ازطریق لوله رجوع و برگشت مشترک با هم ادغام می‌شود و اتلاف انرژی را به ملازم دارد. همراه مهم کاهش توشه سرمایش نیاز به آب سرد قلیل و شیرکنترل کویل سرد به تدریج بسته می‌گردد تا جایی که به طور کامل بسته شود. به ویژه حساس اعتنا به این که از طریق اضافه کردن یک لوله و تبدیل سیستم سه لولهای خلل فوق به طور کامل حل میشود. روزنه های رشته کویل ساده دارای گریل 18 و 9 سانتی متری از دیگر انواع روزنه های فن کویل آیتم به کارگیری در بخش اعظمی از ساختمان ها می باشد که از حیث ظاهری شباهت فراوان بالایی را به روزنه های حرفه کویل ساده دارا‌هستند و شما می توانید این محصولات را در طول های 18 و 9 سانتی آیتم بازدید قرار دهید. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه مهم دریچه حرفه کویل در مشهد وب سایت دریچه حرفه کویل رحمتی خود باشید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.