قیمت میلگرد فولادی شاهرود

میلگرد چیست و چه کاربردی دارد؟

زمان لازم برای ایجاد مقاومت باند کامل برای میلگردهای گالوانیزه ممکن است ، در برخی شرایط ، بیشتر از میلگردهای فولاد سیاه باشد ، اگرچه این اثر معمولاً قبل از پخت 28 روز برطرف می شود.

میلگردهای ساده گالوانیزه از مقاومت پیوند بالاتری نسبت به میلگردهای فولادی سیاه معادل برخوردار هستند ، اگرچه در بعضی موارد به اندازه میلگردهای فولادی شکاف دار و زنگ زده نیستند ، در نتیجه حساسیت مقاومت پیوند به زبری سطح را نشان می دهد.در ظرفیت نهایی پیوند میلگردهای فولادی آجدار یا فولاد گالوانیزه تفاوت معنی داری وجود ندارد . قیمت میلگرد

در آزمایش های تیر ، در بار نهایی تفاوت قابل توجهی در لغزش پایان آزاد میلگردهای گالوانیزه و فولاد سیاه وجود ندارد. در بارهای میانی کاهش قابل توجهی در لغزش برای میلگردهای گالوانیزه در مقایسه با میلگردهای فولاد سیاه وجود دارد. معمولاً مقاومت پیوند میلگردهای گالوانیزه از میلگردهای معادل فولاد سیاه کمتر نیست. در واقع ممکن است بالاتر از میلگردهای فولاد سیاه باشد. در عمل ، گرچه مقاومت پیوند معمولاً تا حدی بیشتر از میلگردهای فولادی سیاه است ، اما در طراحی بتن مسلح گالوانیزه این مورد در نظر گرفته نمی شود. به سادگی فرض می شود که این عنصر رفتاری داشته باشد که گویی با میلگردهای فولادی سیاه تقویت شده است.

با وجود این ، تردیدهایی در مورد تأثیر تکامل هیدروژن ، در نتیجه واکنش بین روی و سیمان مرطوب ، بر مقاومت پیوند و استفاده از کرومات ها برای غلبه بر این مسئله درک شده وجود دارد. خرید میلگرد

مشخصات انواع میلگردهای فولادی گالوانیزه

 وقتی میلگردهای فولادی گالوانیزه با سیمان مرطوب تماس پیدا می کنند ، تشکیل هیدروکسی زینکات کلسیم در سطح میلگردها با تکامل حباب های گاز هیدروژن همراه است. از آنجا که بعد از چند ساعت اول سیمان شروع به سخت شدن می کند این واکنش متوقف می شود ، فقط مقادیر بسیار کمی هیدروژن تولید می شود. قیمت میلگرد فولادی گالوانیزه در بتن جرم با مقادیر قابل توجهی از سنگدانه درشت و هوای فرورفته ، حباب های هیدروژن به خوبی در ماتریس بتن توزیع شده اند و به ندرت می توان آنها را جداگانه شناسایی کرد. در بتن های سبک وزن با کسرهای درشت حجم کم ، مانند ممکن است در پیش ریخته گری استفاده شود ، ممکن است حباب ها جمع شوند و از طریق پوشش بتن بالا بروند. این می تواند منجر به تغییراتی در بافت بتن در سطح پانل پیش ساخته شود که از نظر زیبایی شناسی نامطلوب است.

در حالی که تکامل هیدروژن ممکن است رخ دهد ، این مسئله که آیا این باعث کاهش مقاومت پیوند میلگردهای گالوانیزه در بتن می شود ، اغلب بیش از حد تأکید می شود. همانطور که در بالا مشاهده شد ، هیچ کاهش در مقاومت پیوند برای میلگردهای گالوانیزه در مقایسه با میلگردهای معادل فولاد سیاه وجود ندارد. یک جنبه اصلی این امر این است که تکامل هیدروژن از فولاد گالوانیزه غوطه ور شده در خمیر سیمان در سطوحی رخ می دهد که آهن و روی هر دو وجود دارد و از روی روی خالص نیست. این نشان می دهد که این لایه های آلیاژ روی و آهن در پوشش است که تشکیل هیدروژن را آغاز می کند و این نباید تا حد قابل توجهی در سطح خارجی روی Zn خالص میلگردهای فولاد گالوانیزه روشن رخ دهد. خرید میلگرد فولادی گالوانیزه

اگر پوشش از طریق دیگری منفعل شود ، تکامل هیدروژن به طور موثری از بین می رود. این امر می تواند با تصفیه میلگردهای فولادی تازه گالوانیزه با انواع مواد شیمیایی که متداول ترین آنها نمک های کرومات است ، حاصل شود.

کاربرد میلگردهای فولادی گالوانیزه در بازار

جلوگیری از تولید هیدروژن بر روی سطوح فولاد گالوانیزه ، با جلوگیری از واکنش بین میلگردهای تقویت شده با روی و سیمان تازه ، با استفاده از محلول رقیق کرومات روی فولاد تازه گالوانیزه می تواند بدست آید.

انفعال کرومات را می توان با خاموش کردن میلگردهای تازه گالوانیزه در آب حاوی 0.2٪ سدیم دیکرومات یا محلول 0.2٪ اسید کرومیک به دست آورد. حمام باید حداقل در دمای 32 درجه سانتیگراد باشد و میلگرد باید حداقل 20 ثانیه غوطه ور شود. اگر میلگرد پس از گالوانیزه سرد شده باشد ، برای فعال شدن میلگرد نیاز به افزودن اسید سولفوریک (0/5٪ – 0/1٪) است. یک روش جایگزین افزودن کرومات ها به آب مخلوط بتن به شکل دی کرومات سدیم یا پتاسیم با سرعت 70 ppm است که به صورت CrO3 به وسیله جرم سیمان بیان می شود. قیمت میلگرد در بازار

علاوه بر داده های گسترده آزمایشگاهی ، شواهد حاصل از كاربردهای صحرایی به وضوح نشان داده است كه گالوانیزه كردن عمر میلگردها را در بتن افزایش می دهد و محافظی در برابر ترك زودرس و رنگ آمیزی زنگ زدگی بتن است. همانطور که قبلا نشان داده شد ، محافظت در برابر خوردگی ناشی از گالوانیزه به دلیل ترکیبی از اثرات مفید است. از اهمیت اولیه آستانه کلرید قابل توجهی بالاتر برای میلگردهای فولادی روکش شده در بتن در مقایسه با میلگردهای فولاد سیاه است. علاوه بر این ، میلگرد گالوانیزه در برابر اثرات کربناسیون جرم بتن مقاوم است.

اثر خالص حضور پوشش Zn این است که نه تنها شروع فرآیند خوردگی را به تأخیر می اندازد ، بلکه در آن دوره که پوشش در حال واکنش است (یعنی در حال حل شدن) به محافظت از مانع ادامه می دهد اما دست نخورده باقی می ماند. حتی هنگام شکستن پوشش ، Zn با فداکاری در نتیجه ، آرماتورهای گالوانیزه به طور کلی در بتن گازدار دچار خوردگی نمی شوند. کلریدها یونهای تهاجمی بیشتری برای بتن مسلح هستند و بیشترین علت ایجاد پریشانی در تقویت هستند. یون های کلراید از مواد اولیه ساختمانی ، محیط های دریایی یا نمک های چرب کننده حاصل می شوند. روی توسط یونهای کلرید مورد حمله قرار می گیرد اما از آستانه بیشتری برای شروع خوردگی نسبت به فولاد خالی برخوردار است. یعنی غلظت یونهای کلرید مورد نیاز برای شروع خوردگی روی تا چهار برابر بیشتر از غلظت مورد نیاز برای شروع خوردگی فولاد سیاه است. رفتار کلی به منبع یونهای کلرید ، وضعیت سطح گالوانیزه (شامل حفاظت حاصل از محصولات خوردگی روی) و درجه حفاظت ارائه شده توسط پوشش بتن بستگی دارد. خرید میلگرد در بازار

آلیاژ برنز آلومینیوم برای میلگرد مقاوم در برابر خوردگی

این پروژه آلیاژ برنز آلومینیوم را به عنوان یک گزینه احتمالی برای فولاد برای تقویت بتن مقاوم در برابر خوردگی ارزیابی کرده است. میلگردهای آلیاژ برنز آلومینیوم برای ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی ساخته شده است. آزمایشات اولیه خواص مکانیکی نسبتاً کمی را برای آلیاژها نسبت به فولاد نشان داد. کارهای بیشتر بر روی بهبود مقاومت و خواص مکانیکی آلیاژ با بهینه سازی ترکیب و فرآیند ساخت آن متمرکز شده است. این فرآیند عملیات نورد گرم را از بین برد و ریخته گری مستقیم و مداوم برنز آلومینیوم را به اندازه خالص و شکل میلگرد و به دنبال آن رسم سرد میله به اندازه و شکل نهایی انجام داد. عملیات رسم سرد باعث افزایش مقاومت میلگردهای برنز آلومینیومی نزدیک به میلگردهای فولادی ملایم و مطابق با مشخصات ASTM می شود (شکل 1). در آزمایش های خوردگی ، آلیاژ برنز آلومینیوم مقاومت بالایی در برابر خوردگی آب دریا نسبت به فولاد ملایم و فولاد شکل پذیر نشان داد (شکل 2). تجزیه و تحلیل هزینه میلگردهای برنز آلومینیوم هزینه ای معادل 0.85 دلار در هر پوند در مقایسه با 1.20 دلار در هر پوند برای فولاد ضد زنگ با قیمت های فعلی فلز نشان داد. گزارش نهایی از سرویس اطلاعات فنی ملی (NTIS # PB97-141972) موجود است. قیمت میلگرد ترانس

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.