مفهوم استخر در بازار ارزهای دیجیتال و انواع آن

مراسم تاجگذاری نخستین پادشاهان ساسانی، اردشیر یکم، شاپور پسرش، نرسی و عدهای دیگر از پادشاهان ساسانی در پرستشگاه آناهیتا در شهر استخر انجام گرفت. از دربین کتیبهها و متن ها برجای مانده، نخستین جایی که نامی از شهر استخر آمده، در سنگ نوشتۀ پهلوی شاپور می باشد که بر جرز سنگی ایوان جنوبی «کاخ تچر» در تخت جمشید نقش استخر پیش ساخته شیشه ای بسته است. شاپور سکانشاه، فرمان روا سیستان و پنجاب و هند، هنگام رجوع به مقر فرمانروایی خویش از همین شهر گذر کرده و آن‌گاه به تخت جمشید رفته و در آنجا خاطرۀ همین دیدار را نگاشته است. میرزا حسن فسایی (متوفی 1316 قمری) هم در «فارسنامۀ ناصری» همین لحاظ مؤلف عامل قاطع را داراست و متن است: «و شهر استخر که آن را اصطخر میگویند و در نقشههای دیر باز و جدید فرنگی پرس پلیس نگارند، در همین بلوک هست و استخر تالاب بزرگ و آبگیر پهناور را گویند. واجب هست به همین نکته نیز اعتنا داشته باشید که در استخرهای کشاورزی و یا استخرهایی که از محصول پلیمر و یا این که پلاستیک به وجود میآیند آبگیری در 2 تا 3 مرحله تکرار خواهد شد. از بابک فرزندی به اسم اردشیر پا به عرصۀ وجود گذاشت که مؤسس سلسلۀ ساسانیان شد. دیگر ویرانههایی می باشد که بر تپۀ محکم «بادزی» که سابقاً نیز به آن اشاره کردهام، واقع شده است. در کتیبهای دیگر از شاپور، در «کعبۀ زرتشت» در نقش رستم، از ملکۀ استخریات ات نامبرده شده است. پس از آن یک هیئت علمی از کالج شیکاگو به سرپرستی اریک اشمید، از سال 1311 تا 1318 شمسی همین کاوشها را ادامه داد. جارو زدن میتواند به دو نحوه دستی یا اتوماتیک به وسیله یک فرد یا جاروی رباتیک انجام شود. یک کمپانی کرایهی بیل مکانیکی پیدا کنید و یا این که برای انجام همین کار یک پیمانکار فرعی استخدام کنید. شایان ذکر میباشد که یک سری سرستون اهمیت نقشهای یونانی در شهر استخر پیدا شده هست که گیرشمن آنان را تقلیدی از سرستونهای «کرنتی» میداند. نتیجۀ کار این باستانشناسان آن بود که آثاری از دورههای پیش از تاریخ، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی و دورۀ اسلامی در شهر استخر یافتند. همچنین معلوم شد که از اثرها دورۀ هخامنشی، مثل ستونهای سنگی و دیوارهای سنگی، به جهت ساختمان آثار اسلامی استفادهشده است (صداقت کیش، 1389: 24). ویرانههای شهر استخر در تاریخ 24 شهریور 1310 در فهرست آثار ملی کشور‌ایران به ثبت رسید. طریق کار نمودن ارزهای دیجیتالی که شبکه آنان مبتنی بر استخراج میباشد که به اصطلاح به آن ثابت عمل میگوییم، ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای ماینرهاست تا بتوانند در فرآیند آیتم لحاظ سهم خود را از تایید تراکنشها اخذ کنند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.