مقاوم سازی و ترمیم ساختمان های بتنی

در نتیجهی نیاز به تحمل توشه بیشتر، سازههای موجود بایستی مجددا محاسبه شوند تا در صورتی که نیاز به مقاوم سازی برای تحمل این بارها وجود دارد، همین مقاوم سازی هتل فعالیت انجام گیرد. به همین دلیل مهندس بایستی قدرت خود را در به کارگیری از قوانین مکانیکی و سازهای برای رسیدن به یک راه حل جامع به فعالیت ببندد. به جهت یک سازهی جدید، که به برهان خطا طراحی یا تولید نامناسب در گیر مشکل است، مقدار نقص‌ تقریبا مشخص هست و عمر مورد انتظار سازه نیز به آسانی قابل بیان مقاوم سازی جرثقیل است. به صورت کلی، در رخ تغییر تحول آییننامه، تغییر‌و تحول شرایط لرزهای، ایجاد نقص‌ به استدلال تاثیرات محیطی (مانند خوردگی)، تغییر تحول در کاربری به گونهای که سبب به ارتقاء توشه بهره برداری گردد و یا مشکلات در بنا به برهان غلط در طراحی یا اجرا، مقاوم سازی اضطراری میگردد. در هر صورت، مبنا مقاوم سازی خمشی در دال ها بر به کار گیری از مصالح مرکب FRP و چسباندن نوارها یا صفحات FRP بر بر روی سطح ها زیر گیرایی پایدار است. تاثیرات مقاوم سازی و یا حذف جزئی یا این که کلی المانهای سازهای باید دارای دقت بررسی شوند تا اثر گذاری آن ها بر کارایی کلی سازه مشخص و معلوم گردد، در صورتی که همین با محقق نگردد، المانهای موجود در حوالی منطقه معیوب ممکن است پایین تنش مازاد قرار بگیرند که همین خود نقص‌ ساز خواهد بود. در مرحله اول به جهت فرایند انجام مقاوم سازی ساختمان نیاز هست که مقدار مقاومت و صورت پذیری ساختمان اهمیت توجه به اجزای مورد استعمال از جمله میلگرد انتخاب شده باشند. سقف اهمیت بتن پیش تنیده بود و کارگزاشتن همین چراغها نیاز به تولید بازشو در سقف بود که این امر باعث کاهش ظرفیت باربری بنا میشد؛ این ایراد دارای طراحی سیستم مقاوم سازی متشکل از الیاف FRP و المانهای فولادی برطرف گردید. به علاوه، خیلی از همین ساختمانها به جهت تحمل بارهای دوچندان کوچکتری نسبت به شرایط کنونی طراحی شدهاند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.