مهریه – مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ممتخصص مهریه در اجرای ثبت و دادگاه خانواده

یکی از از سؤالاتی که از ما در زمینه گزینش نماینده قانونی مهریه پرسیده میشود. مطالبه و پرداخت مهریه، محدود به دوران خاصی نمی باشد و تا زمانی که زوجه در قید حیات است، شخصا و یا این که توسط نماینده قانونی او و وقتی که از جهان میرود، به وسیله ورثه او انجام میشود. در رخ عدم اجرای حکم توسط مرد، زن خواهش صادر شدن اجراییه می کند و پس از آن می تواند حیاتی دقت به ماده ۳ ضابطه شیوه اجرای محکومیتهای مالی حکم جلب شوهر را بگیرد. قرار تامین منظور پیش یا این که پس از ابلاغ، براساس خواهش زن و یا این که خواهان یا این که وکیل وی، صورت گرفته و تمامی ی دارایی مرد قابلیت توقیف، حیاتی قرار تامین خواسته را دارند. مرد نیز می تواند تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را کرده و در رخ ثابت اعسار دادگاه حکم به پرداخت مهریه به صورت اقساط را صادر وکیل مهریه و نفقه می کند. در پیشین وجه رایج به تیتر مهر در نظر گرفته می شد که باتوجه به کمتر ارزش وجه نقد در طول زمان سکه فصل بهار آزادی به جهت همین خواسته تعیین شد. به این ترتیب که در گواهی ازدواج قید کنند که صداق عندالامطالبه یا این که عندالاستطاعه باشد. در درحال حاضر حاضر، طریق وصول مهریه از دو روش دادگاه خانواده و اجرای تصویب قابلیت پذیر می باشد که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم. ولی پرداخت همین هدیه کاملا تحمیلی میباشد و حتی در صورتی که مرد آن را پرداخت نکند؛ تا آخر عمر به همسر خود بدهکار خواهد بود و پس از مرگ نیز زن می تواند مهریه خویش را از ارثیه و ماترک بردارد. تنها موردی که وجود دارد، اینجاست که در پرداخت عندالمطالبه مرد قبول می کند که هرگاه زن خواهش مهریه داشت، آن را پرداخت نماید. بنابراین زن می تواند فارغ از هیچ دلیل خاصی برای اخذ صداق خود اقدام نماید و پس از آن نیز به زندگی مشترک خویش ادامه دهد. مشاوره نماینده قانونی مهریه و طلاق در صورت رغبت زوجه به بخشیدن مهریه می تواند به صورت یک عدد از روش های تحت شکل بگیرد: اقرار زوجه به اخذ مهریه، ابراء مهریه توسط او، صلح مهریه در عوض دریافت چیزی، هبه نمودن مهریه و یا این که از روش بذل مهریه می باشد همین در صورتی هست که زن وشوهر درخواست جدایی توافقی از هم داشته باشند. در شرایطی‌که آن گاه از ازدواج زن مهریه خود را مطالبه نموده و دخول انجام نشده باشد زوجه استحقاق نصف مهریه مافی القباله را داشته و در این نیمی از مهریه به وی پرداخت خواهد گردید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.