نسبت از دست دادن برنده

[ad_1]

Here we go again – من نه بیش از حد مطمئن شوید که اگر من باید این را به طور جدی و یا در نظر گرفتن آن به عنوان یک شوخی به این دلیل است که دقیقا آنچه که من فکر می کنم آن را به بود و صادقانه صحبت من هرگز با استفاده از “از دست دادن برنده” نسبت و یا آنچه تا کنون از آن است که آنها آن را در هر یک از معاملات. به نظر من این مزخرف مطلق – چرا ؟

چرا که تجربه حکم می کند که در بازار وجود ندارد برای دیدار با هر یک از انتظارات خود را – آن را مدیون شما مطلقا هیچ چیز و حتی نمی دانند که شما وجود دارد – دوره!

بنابراین اگر بیانیه فوق درست است, چگونه یک برنده از دست دادن استراتژی رفتن به کار می کنند ؟ که در آن تعهد در بازار به اطمینان حاصل شود که شما حداقل برنده باید به میزان 3.1 یا 2.1 یا شما فقط قرار است برای پیش بینی این نتیجه – که در آن است ؟

جای تعجب وجود دارد به نظر می رسد بسیاری از مواد وجود دارد خارج وجود دارد در “از دست دادن برنده” نسبت که فقط اضافه نمی کند – به ما گفته است که برای توجیه یک تجارت خود را برنده باید 3.1, 2.1 بار خود را در معرض خطر و غیره…

بازار مراقبت می کند و یا مدیون شما هر چیزی را نمی دهد یک بازی شیر یا خط در مورد پیروزی خود را نسبت به از دست دادن – آنچه من می گویم این است که آیا منتظر نیست برای سود خود را به ناپدید می شوند و یا ترک پول روی میز چون شما را مجبور به پیروی از خود را به محاسبه سود سطوح!

این روش معقول در اینجا خواهد بود برای تاکید بیشتر بر نظم و انضباط خود را حرکت خود را از دست دادن توقف درآمده و قفل در سود بازار به شما می دهد توان آن را به 3.1 و یا 300.1 بازار را تعیین می کند – من این تجارت مدیریت!

به عبارت دیگر من را چه به بازار ارائه می دهد رویکرد من خواهد بود نه محدود به هر گونه از دست دادن برنده نسبت دوره!

[ad_2]

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.