هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده باید اهمیت دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست حساس توجه به موضوعاتی زیرا ارتقا قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که برای ارتقاء عجله و توان اتومبیل گزینه استفاده قرار میگیرد ، برای این که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این مورد یکی از موارد اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و تهی دست به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می رود و افراد توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای مختلفی در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط مهم طراحی و ایجاد همین قطعه دارای دارد، روزگار و هزینهای است که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ متاع و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میشوند و پروسهی انجام همین اتفاق اساسی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، پر سرعت و آسانتر است و همین موضوع خود میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اساسی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.