هیدرولیک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مخزن هیدرولیک: روغن هیدرولیک را در خود جای می دهد و تقریبا در کنار پمپ روغن قرار دارد. اتومبیل آلات هیدرولیکی وقتی بهترین عملکرد را دارند، که چگالی پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد. از همین روغنها در جاهایی استفاده می گردد که تغییرات دما شدید هست (به تیتر مثال در خودرو های راهسازی). از سیالات هیدرولیک کلیدی احتراق پذیری ذیل حیاتی علام اختصاری HF در جایی به کارگیری می‌شود که خطر انفجار و یا احتمال تماس مستقیم اصلی آتش وجود داشته باشد. در ضمن درصورتیکه سیستم هیدرولیکی متحرک (موبایل) باشد؛ در این رخ غالبا از موتورهای گازوئیلی به عنوان دستگاه محرک (موبایل هیدرولیک) استعمال میشود. بدین ترتیب حتی در صورتی که یک پمپ بتواند ایجاد خلأ مطلق کند، میزان ارتفاع کشش مایع آن از حداکثر نیروی فشار جو تجاوز نمی کند و حد آخرین طول گیرایی را حداکثر فشار وارده بر سطح مایع از طرف هوای خارج تعیین می نماید و به توان پمپ بستگی ندارد، از این رو طول مکش پمپ ها محدود بوده و هرچه پمپ نزدیکتر به سطح مایع کارگزاشتن شود، مایع سهل وآسان خیس و آسان خیس به سمت پمپ رانده می شود و احتمال ایجاد کاویتاسیونکمتر می شود. فیلترهای بیرون از خط حساس به کار گیری از پمپ و فیلتر مایع هیدرولیک در هم اکنون فعالیت را در مخزن تصفیه می کنند. همین گستردگی ایجاب می کند تا کلیه قطعات از نقطه نظر روش فعالیت و وظیفهشان در سیستم با علامتها واحد و یا این که استاندارد شدهای باشند. از آنجائیکه هیدرولیک آبی مهم خواص زنگ زدگی میباشد لذا در صنعت های از هیدرولیک روغنی هم بخاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژی در سیستم های کنترل به کارگیری میگردد . مسیر روغن باید از حیث بعدها به ترازو به اندازه پهناور باشد تا از افت فشار غیر مجاز (بیش از 10% فشار اولیه) پرهیز شود و بتوانند کل دبی آیتم نیاز را انتقال دهند. لوازم جانبی یونیت هیدرولیک در قسمتهای متفاوت شامل قطعات پایین می‌شود که برای گزینش و تامین اجزای پاورپک هیدرولیک، در حیث گرفتن پارامترهای فنی بسیار اساسی است. همین سیستم شامل یک سری هدف می باشد که یک عدد از این اهداف کنترل فشار میباشد. ابتدا منحنیهای جریان و فشار در یک سیکل وقتی می بایست بررسی شود. به‌این منظور از یک شیر در اختیار گرفتن فشار استعمال می نماییم. به این مراد در این قسمت علامت عناصر هیدرولیکی در جداول زیر ارائه میشود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت فشار شکن رخنه هیدرولیک.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.