گاز استریل و کاربردهای آن – اخبار رسمی

همین نوع آب حساس استریل کردن آب قابل تزریق توسط نحوه های پشت سر نیز فیلتراسیون و اتوکلاو بدست آمده و در ظروف تک دوز به منظور به کار گیری در تولید محصول های تزریقی به تیتر حلال ها استعمال گاز غیر استریل کاوه می شود. تیم فعالیت هایی که جهت از فی مابین بردن میکروارگانیسمهای بیماریزا انجام می شود به تیتر ضدعفونی نمودن شناخته میشود. استریل نمودن شیشه های شیر کودکان، در از در بین بردن میکروب ها در بطری ها و تمیز نمودن کامل آنان می کند، اثر گذاری زیادی دارد. یکی از از اشکال گازهای استریل، گازهای استریل آغشته به وازلین (گاز استریل وازلینه) هستند، کلیدی این هدف که به جراحت های باز نچسبند، جور دیگری از گازهای استریل وجود دارد که در در بین الیاف آن از نخی حاجب استفاده شده و در اتاق های عمل به کارگیری می شود، علت به کارگیری از این نخ در گاز استریل این هست که در صورتی که در دوران عمل در صورتی که گاز استریل در تن مریض جای بماند، در رادیوگرافی به راحتی تشخیص داده شود. ﻣـﺜﻼ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﮔﻠﻮﺗﺎﺭﺍﻟﺪﺋﻴﺪ ۲% از 5 ﺗﺎ 20 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ برای مدت زمانه بیشتری به کار گیری شود، ﺩﺭ ﺣـﺪ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ عفونتزدایی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﺫﻛـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ ﺍﺻـﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻳـﺞ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﻙ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ بهکارگیری روشها ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ، برداشتهای ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. آنتیسپتیک (Antiseptic ) مادهای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میکروبها ﺍﺯ ﺭﻭﻱ سطح ها جاندار و ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺍﺟﺎﻕ ﻭ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻗﻚ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻡ میشود. ﻟﻮﺍﺯﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﻃﻲ یا پوست ناسالم ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ: (Cleaning) ﻳﻌﻨﻲ ﺯﺩﻭﺩﻥ آلودگی­های نظیر خون و ترشحات بدنی ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺎ ﺁﺏ. کلیدی این روش بخش اعظمی از میکروارگانیسم های مقاوم مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ممکن می باشد از فی مابین بروند. ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﺛﺮ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اشکال میکروبها را از دربین ببرد. روشهای حرارتی، دمای خاک را از روش بخار یا این که گرمای مستقیم و خشک به آستانهای میرسانند که ارگانیسمهای مضر، هاگهای قارچی، دانههای علفهای هرز و غیره حاذق به زنده ماندن نیستند و از دربین میروند. گاز به برهان داشتن رطوبت طبیعی و امکان جابهجایی هوا، موقعیت اکسیژنرسانی به جراحت را آماده میکند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.