بایگانی برچسب: s

راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از میزان،  ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻮک ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اما در این شرایط راهکارهای پیشنهادی چیست؟ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ باشید اﻧﻌﻄﺎف‌ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: